Hehe.. Sebenarnya lebih seneng nulis daripada baca. Buktinya ya blog ini. Saya punya blog, tapi ndak punya buku! Haha.. Memang aneh kalau blogger gak punya buku bacaan! Eit,