Siapa lagi kalau bukan dari Mbak Ely. Jadi aku tuh kalau ikutan lomba blog, gampang menangnya. Maklum aku khan senior di dunia perbloggingan. Hahaha.. Makanya kalau ada lomba,