Seloso tanggal pitu januari wingi kae aku ngejak ibuk ning pasar. Nduwengaren ya, biasane khan ibuke sing ngejak anake, lha iki malah kulawik, eh, kuwalik, anake sing ngejak