ini PR yang paling aneh dari Master Mister ndru <– ndak nama tahu aselinya, di blognya ditulis begitu. Maklum saya baru nyasar sekali ke blognya.. hehehe.. mohong mangaf