Akutu aslinya udah males ikut-ikutan event lari lagi. Tapi apa boleh buat temen-temenku sekarang ya rata-rata ibu-ibu dan bapa-bapa pelari yang lagi aktif-aktifnya ikutan event lari. Yoda aku